Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR
2022
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Ekonomika muzeí a měření jejich výkonnosti
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)