Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Ekonomika muzeí a měření jejich výkonnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)