Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu

Řešené projekty

Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR
MKČR
2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej dopadu na trh s umením
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Možnosti kvantifikace dopadu dobrovolnictví v živé nekomerční kultuře
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Proměna byznys modelů používaných v kulturních a kreativních průmyslech - nové trendy v principech monetizace videoher, jejich typologie a uplatnění v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
MKČR
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Oceňování hudebních nástrojů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Ekonomika muzeí a měření jejich výkonnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, literatury, výtvarného umění a filmu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Měření efektivnosti řízení vybraných památkových objektů a kulturních eventů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Metodiky animačních projektů v kultuře
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky
MKČR
2011 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)