Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Registrační číslo F3/18/2012
Číslo zakázky: IG302022

Projekty řešitele