Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci

Doba řešení: 1. října 2020 - 31. července 2022
Řešitel: Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Registrační číslo TL04000421
Číslo zakázky: GT302020

Projekty řešitele