Metodiky animačních projektů v kultuře

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: PhDr. Irena Děkanovská, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 434 570 Kč
Registrační číslo F3/29/2011
Číslo zakázky: IG302041

Projekty řešitele