Proměna byznys modelů používaných v kulturních a kreativních průmyslech - nové trendy v principech monetizace videoher, jejich typologie a uplatnění v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Mgr. Ing. Anna Roubíčková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 143 180 Kč
Registrační číslo F3/41/2018
Číslo zakázky: IG302028

Projekty řešitele