Mgr. Ing. Anna Roubíčková

Projekty řešitele:

Proměna byznys modelů používaných v kulturních a kreativních průmyslech - nové trendy v principech monetizace videoher, jejich typologie a uplatnění v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)