Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, literatury, výtvarného umění a filmu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Mgr. Eva Blažková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 422 470 Kč
Registrační číslo 19/2015
Číslo zakázky: IG302015

Projekty řešitele