Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej dopadu na trh s umením

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Lucia Horňáková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 130 010 Kč
Registrační číslo F3/36/2019
Číslo zakázky: IG302029

Projekty řešitele