Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej dopadu na trh s umením

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Lucia Horňáková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/36/2019
Číslo zakázky: IG302029

Projekty řešitele