Ing. Lucia Horňáková

Projekty řešitele:

Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej dopadu na trh s umením
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)