Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016
Řešitel: Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2016
Celkový rozpočet: 268 000 CZK
Registrační číslo PK-5152
Číslo zakázky: RC302026

Projekty řešitele