Možnosti kvantifikace dopadu dobrovolnictví v živé nekomerční kultuře

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Mgr. Jakub Grosman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 080 Kč
Registrační číslo F3/45/2019
Číslo zakázky: IG302019

Projekty řešitele