Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 202 190 Kč
Registrační číslo F3/66/2014
Číslo zakázky: IG 302014