Měření efektivnosti řízení vybraných památkových objektů a kulturních eventů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Zdeněk Pátek
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 257 020 Kč
Registrační číslo F3/12/2014
Číslo zakázky: IG302024

Projekty řešitele