Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Daniel Šubrt
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Registrační číslo 69/2016
Číslo zakázky: IG302016

Projekty řešitele