Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Daniel Šubrt
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 69/2016
Číslo zakázky: IG302016

Projekty řešitele