Ing. Daniel Šubrt

Projekty řešitele:

Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)