Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Celkový rozpočet: 23 415 000 Kč
Registrační číslo DF11P01OVV024
Číslo zakázky: GM302011

Projekty řešitele