Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR
2022
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
2018 - 2021
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky
2011 - 2015
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
2008 - 2011
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

CASLIN: Souborný katalog ČR. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR.
1999 - 2000
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)