Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Jan Mach, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Celkový rozpočet: 710 000 Kč
Registrační číslo DC08P02OUK007
Číslo zakázky: GOM950018