Mapování oblasti knih a tisku

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2024 - 31. května 2025
Řešitel: Ing. Jan Mach, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
program: Národní plán obnovy MK ČR
výzva: Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru
Celkový rozpočet: 900 000 CZK
Registrační číslo 334000013
Číslo zakázky: ÚP903214
Cílem projektu je kvantitativní a kvalitativní zmapování trhu firem podnikajících na trhu knih a tisku, zjištění jejich ekonomického stavu a potřeb, vytvoření analytických materiálů pro potřeby MK ČR a profesních organizací a sdružení zastupující tyto subjekty. Projekt bude zpracováván ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů a Unie vydavatelů. Výstupy budou: příprava a realizace dotazníkového šetření ekonomických údajů a potřeb subjektů na trhu knih a tisku, analytická zpráva a mediální výstupy.