Ministerstvo kultury - Národní plán obnovy MK ČR

Mapování oblasti knih a tisku
2024 - 2025
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Národní plán obnovy MK ČR

Výzva: Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)