Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Mimo vědu a výzkum Národní