Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Jan Mach, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 664 000 CZK
Registrační číslo C13-2021
Číslo zakázky: RC901261
Projekt je zaměřen na podporu akademické integrity a prevenci negativních jevů. Cílem je implementace strategií a opatření, prevence podvádění při bezkontaktní výuce, zlepšení povědomí o souvisejících právních aspektech. Podporuje debatu na téma akademické etiky, výzvy a rizika nových forem výuky.

Projekty řešitele