Ministerstvo kultury (MKČR)

Digitalizace fondu CIKS VŠE v roce 2024
2024
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Výzva:

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Mapování oblasti knih a tisku
2024 - 2025
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Národní plán obnovy MK ČR

Výzva: Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (patnáctá etapa)
2023
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Výzva:

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond Českého ekonomického myšlení (čtrnáctá etapa)
2022
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třináctá etapa)
2021
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (dvanáctá etapa)
2020
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (jedenáctá etapa)
2019
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Video dokumentace májových slavností ve Středočeském kraji
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Ekonomická evaluace kulturních eventů spjatých s oslavami výročí české státnosti v roce 2018
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (desátá etapa)
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Metody ekonomického hodnocení kulturních eventů využívajících kulturního dědictví a zapojených do cestovního ruchu
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (devátá etapa)
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Ekonomická evaluace akcí pořádaných k výročí významných osobností - Roku Karla IV.
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (osmá etapa)
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (sedmá etapa)
2015
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (šestá etapa)
2014
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (pátá etapa)
2013
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (čtvrtá etapa)
2012
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (třetí etapa)
2011
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)