Ekonomická evaluace akcí pořádaných k výročí významných osobností - Roku Karla IV.

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. května 2016 - 31. prosince 2016
Řešitel: Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
program: Program Kulturní aktivity
Celkový rozpočet: 300 000 CZK
Registrační číslo MK-S 6828/2016 - ORNK
Číslo zakázky: ÚP333026

Projekty řešitele