Fakulta podnikohospodářská: Institut managementu a ekonomiky kultury

Řešené projekty

Metody ekonomického hodnocení kulturních eventů využívajících kulturního dědictví a zapojených do cestovního ruchu
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Ekonomická evaluace akcí pořádaných k výročí významných osobností - Roku Karla IV.
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Faktory udržitelnosti akcí v rámci prezentace barokní kultury Plzeňského kraje, tvorba metodiky a vyhodnocení evaluačních materiálů z r. 2015-2016
2016
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)

Program: Podpora kultury

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Hodnocení efektivity kulturních akcí v rámci regionální programové linie "Devět týdnů baroka"
2015
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)

Program: Podpora kultury

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)