Ministerstvo kultury - Program Kulturní aktivity

Video dokumentace májových slavností ve Středočeském kraji
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Ekonomická evaluace kulturních eventů spjatých s oslavami výročí české státnosti v roce 2018
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Metody ekonomického hodnocení kulturních eventů využívajících kulturního dědictví a zapojených do cestovního ruchu
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Ekonomická evaluace akcí pořádaných k výročí významných osobností - Roku Karla IV.
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)