prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky
MKČR
2011 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)