Oceňování hudebních nástrojů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Michal Straka
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo F3/54/2017
Číslo zakázky: IG302017

Projekty řešitele