Management znalostí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Michal Červenka
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 215 860 Kč
Registrační číslo F3/21/2011
Číslo zakázky: IG310031

Projekty řešitele