Management znalostí

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Michal Červenka
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/21/2011
Číslo zakázky: IG310031

Projekty řešitele