Ing. Michal Červenka

Projekty řešitele:

Management znalostí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)