Výklady pojmu kompetence a žádoucí kompetenční profily absolventů VŠ

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Mgr. Tomáš Jindřich, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 12/08
Číslo zakázky: IG308048

Projekty řešitele