Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky

Řešené projekty

Kompetenční set manažera udržitelného rozvoje v rámci municipalit
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Analýza faktorů ovlivňujících výkon samoorganizovaných týmů v agilních organizacích mimo IT sektor
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví
2019 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Mediace jako prostředek sporů v podnikatelském prostředí v České republice
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve vrcholovém managementu – Česko, Velká Británie, Rusko
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Migration of Research and Development Employees
2016
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad Grants

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

RECESERA - reporting a monitoring CSR
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Projekty z personalistiky ve spolupráci s praxí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní ekonomiky - srovnávací studie mezi Polskem a Českou republikou
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Motivované ženy 50+
2012 - 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: OP LZZ

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity
2011 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Výklady pojmu kompetence a žádoucí kompetenční profily absolventů VŠ
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Vliv změn světa práce na kvalitu života
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Potřeba změny české manažerské kultury a řízení lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné integrace České republiky do prostředí EU
2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Úloha lidského činitele v procesu transformace podniků
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)