Mediace jako prostředek sporů v podnikatelském prostředí v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Radka Lankašová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 224 940 Kč
Registrační číslo 54/2016
Číslo zakázky: IG308026

Projekty řešitele