Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2021
Řešitel: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 540 000 Kč
Registrační číslo TL02000017
Číslo zakázky: GO308019

Projekty řešitele