doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Projekty řešitele:

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví
2019 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)