doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Projekty řešitele:

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)