Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: Ing. Lucie Dušková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 134 000 Kč
Registrační číslo 18/05
Číslo zakázky: IG308035

Projekty řešitele