Ing. Lucie Dušková

Projekty řešitele:

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)