Ing. Lucie Dušková

Projekty řešitele:

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)