Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. prosince 2011 - 30. listopadu 2012
Řešitel: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: ostatní
Celkový rozpočet: 461 514 CZK
Registrační číslo VP/2011/001/0460
Číslo zakázky: ÚP308012