prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Projekty řešitele:

RECESERA - reporting a monitoring CSR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Vliv změn světa práce na kvalitu života
MPSV
2005 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)