Potřeba změny české manažerské kultury a řízení lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné integrace České republiky do prostředí EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 495 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1266
Číslo zakázky: GA308022

Projekty řešitele