Úloha lidského činitele v procesu transformace podniků

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet:
Registrační číslo GA96/402/1409
Číslo zakázky: GA308916