prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.

Projekty řešitele:

Potřeba změny české manažerské kultury a řízení lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné integrace České republiky do prostředí EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Úloha lidského činitele v procesu transformace podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)