Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní ekonomiky - srovnávací studie mezi Polskem a Českou republikou

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Tomasz Bronislaw Czapran, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 56 710 CZK
Registrační číslo F3/28/2013
Číslo zakázky: IG308013x

Projekty řešitele