Ing. Tomasz Bronislaw Czapran, Ph.D.

Projekty řešitele:

Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní ekonomiky - srovnávací studie mezi Polskem a Českou republikou
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)