Analýza faktorů ovlivňujících výkon samoorganizovaných týmů v agilních organizacích mimo IT sektor

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Mgr. Daniela Černá, DBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 200 070 Kč
Registrační číslo F3/21/2020
Číslo zakázky: IG308020
Agilní způsoby řízení se v ČR posouvají z oblasti SW vývoje do dalších oblastí podnikání (organizací mimo IT sektor). Klíčovou součástí agilní organizace jsou její samoorganizované týmy a jejich výkon. Projekt se zaměřuje na analýzu výkonu samoorganizovaných týmů v organizacích ze sektorů mimo IT. Cílem je potvrdit, zda je vybraný model pro tvorbu samoorganizovaných týmu aplikovatelný i mimo SW development, jaké faktory ovlivňují výkon takových týmů a jaký vliv má na výkon týmu organizační kontext.

Projekty řešitele