Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve vrcholovém managementu – Česko, Velká Británie, Rusko

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Marie Šnajderová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 101 990 Kč
Registrační číslo 5/2016
Číslo zakázky: IG308016

Projekty řešitele