Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: Ing. David Collins, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 35 000 Kč
Registrační číslo 6/00
Číslo zakázky: IG308010

Projekty řešitele