Ing. David Collins, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)