Ing. David Collins, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)