Mgr. Tomáš Jindřich, Ph.D.

Projekty řešitele:

Výklady pojmu kompetence a žádoucí kompetenční profily absolventů VŠ
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)